Οὐκρανία, ἐμπλοκὴ μὲ ΕΕ

Στὴν Οὐκρανία ἡ Βουλὴ δὲν ὁλοκλήρωσε τὴν συζήτηση καὶ ψηφοφορία γιὰ τὸ θέμα τῆς ἀποφυλακίσεως τῆς Ἰουλίας Τιμοσένκο, λόγῳ διαφωνιῶν μεταξὺ τῶν κομμάτων∙ τὸ Κίεβο ἔχει προετοιμάσει τὴν σύναψη συμφωνίας ἐλευθέρων ἀνταλλαγῶν μὲ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, ἀλλὰ οἱ Βρυξέλλες θέτουν ὡς ἀπαραίτητη προϋπόθεση τὴν ἀποφυλάκιση τῆς πρώην πρωθυπουργοῦ, ἠ ὁποία ἐκτίει σοβαρὴ καταδίκη γιὰ διαφθορὰ καὶ μόνο τὸ Κοινοβούλιο μπορεῖ νὰ ἀποδώσει χάρη. Πίσω ἀπὸ αὐτὰ κρύβεται ἡ διένεξη μὲ τὴν Ρωσία, ἡ ὁποία προτείνει τὴν ἔνταξη τῆς χώρας στὴν ζώνη ἐλευθέρων άνταλλαγῶν, Ρωσίας, Λευκορωσίας, Καζακστάν, στὰ πλαίσια τῆς ἀνασυστάσεως τῆς τσαρικῆς ἐποχῆς∙ ἡ Μόσχα μάλιστα προβάλλει καὶ τὴν ἀπειλὴ τῆς ἀναθεωρήσεως τῶν διμερῶν σχέσεων, καὶ περισσότερο τὴν τιμὴ προμηθείας φυσικοῦ άερίου. Στὸ ἐσωτερικὸ τῆς χώρας ἡ διάσταση εἶναι μεγαλύτερη∙ οἱ ἀνατολικὲς πολυπληθέστερες καὶ ἐκβιομηχανισμένες ἐπαρχίες εἶναι ὀρθόδοξες καὶ ρωσικῆς καταγωγῆς, ἐνῶ οἱ δυτικὲς καθολικὲς καὶ σλαβικῆς.