Ἑορτασμὸς Πολυτεχνείου καὶ τρομοκράτες

Ὁ ἑορτασμὸς τοῦ Πολυτεχνείου κύλησε ὁμαλά, ὅπως ὅλες τὰ τελευταῖα χρόνια, μὲ μερικὰ εὐτράπελα μόνο γιὰ διασκέδαση, ἀλλὰ μὲ τὴν προκήρυξη τῶν τρομοκρατῶν ὡς συμπλήρωμα∙ τὸ Πολυτεχνεῖο ἔχει χάσει ἀπὸ μακροῦ τὴν αἴγλη του κι ἴσως χρειασθεῖ ἡ ἀποχώρηση ἀπ’ τὴν ζωὴ τῶν πρωτεργατῶν του γιὰ τὴν συγγραφὴ τῆς πραγματικῆς ἱστορίας του. Ἡ παραφιλολογία γιὰ τὴν προκήρυξη ὄχι καὶ τόσο μεγάλη, σὲ σύγκριση μὲ τὶς πρῶτες πρὸ τριῶν δεκαετιῶν καὶ ἄνω∙ ἡ προπαγάνδα γνωστὴ ἀπ’ τὴν παραδοσιακὴ ἀριστερὰ καὶ τὶς παραφυάδες της∙ πάντα ὑπάρχουν φανατικοὶ διαφόρων ἀποχρώσεων στὴν κοινωνία. Οἱ δικοί μας θρέφονται κι ἀπ’ τὴν εἰσαχθεῖσα καὶ μεθοδικῶς ἐπιβληθεῖσα χειρότερη οἰκονομικὴ καὶ κοινωνικὴ κρίση στὴν ἱστορία μας σὲ εἰρηνικὴ περίοδο, μὲ διακλαδώσεις ἐμφανεῖς στὸν ὑπόκοσμο.