Συνάντηση, Σαμαρᾶ Μέρκελ

Ἡ πρόσκληση ἀπ’ τὴν Ἀγκέλα Μέρκελ τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ, γιὰ γεῦμα ἐργασίας τὴν Παρασκευὴ στὴν καγκελαρία, ὑπερβαίνει κατὰ πολὺ τὸ ἑλληνικὸ πρόβλημα∙ ἡ καγκελάριος, μὲ τὴν κίνησή της αὐτή, ἀποστέλλει δύο σαφέστατα μηνύματα: πρῶτον, πρὸς τὰ κερδοσκοπικὰ κέντρα καὶ τοὺς συνοδοιπόρους τους εἰς Βρυξέλλας καὶ περίχωρα, ὅτι τερματίζεται ἡ περίοδος ἀχαλινώτου ὑπονομεύσεως τῆς Εὐρωζώνης∙ δεύτερον, πρὸς τοὺς ἑταίρους τοῦ Νότου, ὅτι ἀναγνωρίζει τὶς θυσίες τῶν λαῶν τους καὶ πρωταγωνιστεῖ στὴν ἄσκηση ἀναπτυξιακῆς πολιτικῆς. Ὁ πρωθυπουργὸς γνωρίζει ἄριστα τὰ μηνύματα τῆς καγκελαρίου καὶ γι’ αὐτὸ ἐπιταχύνει τὴν κατάθεση τοῦ προϋπολογισμοῦ, ὥστε νὰ εἶναι πανέτοιμος στὸ γεῦμα∙ στὸν σκοπὸ αὐτὸ ἀπέβλεπε ἡ χθεσινὴ συνάντηση μὲ τὸν ἀντιπρόεδρο τῆς κυβερνήσεως καὶ οἱ πολλὲς συσκέψεις μὲ τοὺς ἁρμοδίους ὑπουργούς∙ ἡ ἐκπλήρωση τῶν ὅρων εἶναι τὸ ἀκαταμάχητο ἐπιχείρημα, τὸ ὁποῖο ἀναγνωρίζουν οἱ Εὐρωπαῖοι, ὅπως καὶ ὅτι θὰ ἐφαρμοσθοῦν οἱ προτάσεις τοῦ ΟΟΣΑ.