Τρόικα, πρὸς συμβιβασμὸ

Οἱ διαβουλεύσεις μὲ τὴν τρόικα ὁδηγοῦνται σὲ συμβιβασμό, μὲ τὴν ἀποδοχὴ διαρθρωτικῶν μέτρων –τὴν ἀποφυγὴ ὁριζοντίων- καὶ τὴν κατάθεση τοῦ προϋπολογισμοῦ μέχρι τὴν Πέμπτη, δηλαδὴ τὴν ἀποδοχὴ τῶν ἀρχικῶν ἑλληνικῶν προτάσεων∙ οἱ Κασσάνδρες τῆς καταστροφολογίας διαψεύδονται ἄλλη μία φορά. Οἱ διαφορὲς εἶναι μικρές, ἂν ὄχι ἐλάχιστες, στὴν πορεία τῶν δημοσιονομικῶν∙ εἶχαν ξεκινήσει ἀπὸ τρία δις εὐρὼ περίπου οἱ τροϊκανοί, ὅταν προέβλεπαν πρωτογενὲς πλεόνασμα τριακόσια ἑκατομμύρια καὶ ὕφεση, 4,5% τουλάχιστον γιὰ τὸ ἔτος∙ τώρα ἀναθεωροῦν τὶς προβλέψεις τους. Τὸ μεγάλο πλεονέκτημα τῆς κυβερνήσεως εἶναι ἡ ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας, τὴν ὁποία ἀναγνωρίζουν οἱ πάντες, καὶ οἱ βέβαιες προβλέψεις γιὰ ἀνάκαμψή της τὸ ἀργότερο ἀπ’ τὴν νέα χρονιά∙ ἀκόμη καὶ ὑπερατλαντικοὶ παρατηρητὲς ἀποδέχονται τὴν στροφὴ καὶ τὶς προοπτικές της, ἐνῶ ἐκτιμοῦν της ὅτι ἀκολουθεῖ σημαντικὴ εἰσροὴ κεφαλαίων. Ἡ προπαγάνδα τῆς συμφορᾶς τῶν κερδοσκοπικῶν κέντρων τῶν Βρυξελλῶν κατέρρευσε ὡς πύλινος πύργος.