Ἀλληλεγγύη ἀπὸ Σώυμπλε

Μὲ ἄμεση παρέμβαση τοῦ Βόλφνγκανγκ Σώυμπλε ἤρθησαν οἱ ἀντιρρήσεις πολλῶν στὸ Γιουρογκροὺπ τῆς Πέμπτης, στὴν συζήτηση τοῦ ἑλληνικοῦ προβλήματος∙ ὁ Γερμανὸς ὑπουργὸς ζήτησε συνέχιση τῶν διαβουλεύσεων τῆς τρόικα στὴν Ἀθήνα, προσθέσας μετὰ τὸ τέλος τῆς συνεδριάσεως: «Eἶναι δύσκολη ἡ κατάσταση στὴν Ἑλλάδα, ἔχει ὅμως σημειωθεῖ πρόοδος. (Ἡ Ἑλλάδα) εἶχε νὰ ξεπεράσει μεγάλες δυσκολίες. Εἶναι πρέπον νὰ ἐκφράζουμε σεβασμό γιὰ τὴν πρόοδο ποὺ ἔχει γίνει. Στὸ τέλος θὰ στεφθεῖ μὲ ἐπιτυχία ἡ προσπάθεια τῆς χώρας». Ἀπαντώντας σὲ ἐρωτήσεις, γιὰ δηλώσεις στελέχους τοῦ Euro Working Group, πρόσθεσε ὅτι, «γνωρίζω ὅτι πάντα ὑπῆρχαν φωνὲς ποὺ ὑποστήριζαν ὅτι ἡ Ἑλλάδα δὲν θὰ τὰ καταφέρει». Αὐτὲς οἱ δηλώσεις λογοκρίθηκαν ἀπ’ τὴν διαπλοκή.