Κίνα, γέννηση δύο παιδιῶν

Ἡ Κίνα καταργεῖ τὴν πολιτικὴ τοῦ ἑνὸς παιδιοῦ καὶ ἐπιτρέπει τὴν ἀπόκτηση δύο παιδιῶν, ἢ καὶ περισσοτέρων, στὰ πλαίσια τῶν μεταρρυθμίσεων ποὺ ἐγκρίθηκαν ἀπ’ τὴν Κεντρικὴ Ἐπιτροπὴ τοῦ Κομμουνιστικοῦ Κόμματος∙ μετὰ ἀπὸ σαραντατρία χρόνια οἱ Κινέζοι ἔχουν δικαίωμα σὲ πολλὰ παιδιά, ἀφοῦ ἤδη ὁ περιορισμὸς τοῦ ἑνὸς παιδιοῦ ἐφαρμοζόταν μὲ πολλὴ ἀνεκτικότητα τὰ τελευταῖα χρόνια. Ἡ ἱστορικὴ καὶ πολιτικὴ σημασία ἔχει ἰδιαίτερη βαρύτητα, διότι ὁ Κινέζος ἐκ παραδόσεως θέλει πολλὰ παιδιά, ἐνῶ εἶχε ταυτίσει τὴν ἀπαγόρευσή τους μὲ τὸ κομμουνιστικὸ καθεστώς∙ ἤδη ἡ ἀναγνώριση τῶν ἱστορικῶν δεσμῶν τοῦ κινεζικοῦ λαοῦ συνδυάζεται μὲ τὴν στροφὴ στὸν πανάρχαιο κινεζικὸ πολιτισμὸ καὶ μὲ τὴν πλήρη σχεδὸν ἀπελευθέρωση τῆς ἀγορᾶς.