Εὐρωζώνη, σωρεία συσκέψεων

Σὲ σωρεία συσκέψεων ἐπιδίδονται αὐτὴν τὴν ἑβδομάδα οἰ Εὐρωπαῖοι, γιὰ τὴν προετοιμασία τοῦ Εὐρωσυμβουλίου τῆς ἑπομένης, ὅπου θὰ ληφθοῦν οἱ κρισιμες ἀποφάσεις γιὰ τὴν ἄσκηση άναπτυξιακῆς πολιτικῆς∙ ἕνα εἶναι πλέον τὸ δύσκολο θέμα, ἡ ἐπανεκκίνηση τῆς γαλλικῆς οἰκονομίας, καθὼς αὐτὴ ἐξαρτᾶται κι ἀπ’ τὴν ἀνάκτηση τῆς δημοτικότητος τοῦ Φρανσουὰ Ὁλλάντ. Ἡ Γερμανία ἔχει ἄρει ὅλες τὶς ἐπιφυλάξεις της γιὰ τὴν ἀλλαγὴ τῆς οἰκονομικῆς πολιτικῆς, καὶ ἀναγνωρίζει ὅτι τὰ προβλήματα τῶν νοτίων χωρῶν εἶναι πλέον παρονυχίδες μπροστὰ στὸ γαλλικό∙ ἡ πρόσκληση ἀπ’ τὴν Ἀγκέλα Μέρκελ τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ σὲ γεῦμα ἐργασίας ἐντάσσεται στὴν τακτική της αὐτή, ὡς ἔνδειξη ἀλλαγῆς καὶ στηρίξεως τῆς ἀνακάμψεως τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας. Τὸ Βερολίνο γνωρίζει πάρα πολὺ καλὰ ὅτι εἶναι ἡ μοναδικὴ ἐλπίδα γιὰ τὴν ἔξοδο τῆς Εὐρωζώνης ἀπ’ τὴν κρίση καὶ τὴν πολιτικὴ ἑνοποίησή της, ἀλλὰ καὶ τὴν ἀποστόμωση τῶν καταστροφολόγων στὸ ἐσωτερικό της.