ΗΠΑ, Βουλὴ κατὰ προέδρου

Ὁ οἰκονομικὸς πόλεμος Λευκοῦ Οἴκου καὶ Βουλῆς τῶν Ἀντιπροσώπων συνεχίζεται ἀδυσώπητος, μὲ κύριο θύμα του τὸν ἀμερικανικὸ λαό∙ τὴν περασμένη ἑβδομάδα ἡ ρεπουμπλικανικὴ πλειοψηφία τῆς Βουλῆς, μὲ τὴν ὑποστήριξη 39 Δημοκρατικῶν βουλευτῶν, ἐνέκρινε τροπολογία στὸ νομοσχέδιο γιὰ τὴν ὑγεία ἡ ὁποία εἶναι ἀπαράδεκτη ἀπ’ τὸν πρόεδρο. Οἱ Ρεπουμπλικανοὶ γνωρίζουν ὅτι δὲν πρόκειται ποτὲ ἡ τροπολογία νὰ γίνει νόμος τοῦ κράτους, ἐπειδὴ πολὺ δύσκολα θὰ περάσει ἀπ’ τὴν ἐλεγχόμενη ἀπ’ τοὺς Δημοκρατικοὺς Γερουσία καὶ σὲ τελευταία ἀνάλυση ὁ πρόεδρος θὰ ἀσκήσει βέτο∙ πρακτικὰ ὅμως ὁ πρὸ διετίας ψηφισθεὶς νόμος γιὰ τὴν ὑγεία -ἡ μεγάλη ἐπιτυχία τοῦ Μπάρακ Ὀμπάμα κατὰ τοὺς ὑποστηρικτές του- ὑφίσταται ἀνεπανόρθωτο πλῆγμα∙ σὲ αὐτὸ ἄλλωστε ἀποβλέπουν οἱ ἀντίπαλοί του, στὴν συστηματικὴ ὑπονόμευσή του καὶ στὴν πλήρη ἀπαξίωσή του στὸν ἀμερικανικὸ λαό. Ἡ κυβέρνηση τὰ γνωρίζει αὐτὰ καὶ καθυστερεῖ τὴν συζήτηση τοῦ προϋπολογισμοῦ ὅσο γίνεται.