Εὐρωζώνη, ἱστορικὸς ρόλος τῆς Ἑλλάδος

Ἡ στροφὴ τῆς Εὐρωζώνης στὴν ἀναπτυξιακὴ πολιτική, μὲ τὴν Γερμανία ὡς ἀτμομηχανή, συμπίπτει μὲ τὴν ἐπανεκκίνηση τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας καὶ τὴν δεδομένη ἀνάκαμψή της τοὺς ἑπόμενους μῆνες∙ ἡ κρίση στὴ Γαλλία ὑποχρέωσε τὸ Βερολίνο στὴν ἐπιτάχυνση τῆς ἀλλαγῆς τῆς πολιτικῆς καὶ στὴν ἐγκατάλειψη τῆς λιτότητος. Ἡ εὐρωπαϊκὴ δυσπραξία τῆς τετραετίας ἔχει ἀφορμὴ τὴν σοσιαλιστική μας κυβέρνηση καὶ τὴν προσκόλλησή της στοὺς ἀτλαντικοὺς κερδοσκόπους, γιὰ διάλυση τῆς Εὐρωζώνης, ἔστω καὶ μὲ χρεωκοπία τῆς Ἑλλάδος. Ποιὸς τὴν λογάριαζε; Ἡ ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας τῶν νοτίων συμπίπτει μὲ τὴν ἀναπτυξιακὴ πολιτικὴ τῆς Εὐρωζώνης, ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν Ἑλλάδα δίδειν τὸν τόνο∙ αὐτὸ εἶναι τὸ μήνυμα τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ στὴν πρόσκληση τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ γιὰ γεῦμα. Ἱστορικὸς ὁ ρόλος μας.