Κληρίδης, πλήρης ἡμερῶν

Ὁ Γλαῦκος Κληρίδης ἐγκατέλειψε τὸν μάταιον τοῦτον κόσμον πλήρης ἡμερῶν στὰ 95 του χρόνια∙ ἄρχισε τὴν ζωἠ του ὡς ἀεροπόρος στὴν RAF κατὰ τὸν δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο καὶ συνελήφθη αἰχμάλωτος, ὅταν κατερρίφθη τὸ ἀεροπλάνο του στὴν Γερμανία∙ δυὸ φορὲς ἐπιχείρησε νὰ δραπετεύσει, ἀλλὰ ἀπέτυχε. Διετέλεσε πρόεδρος τῆς Κύπρου, κατὰ τὴν μεταβατικὴ περίοδο τὸ 1974 μετὰ τὸ πραξικόπημα καὶ μέχρι τὴν ἐπιστροφὴ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Μακαρίου, μετὰ τὴν τουρκικὴ εἰσβολή∙ ἐξελέγη ὅμως τὸ 1993 γιὰ δύο πενταετίες καὶ ἐθεωρεῖτο ὁ Νέστωρ τῆς πολιτικῆς ζωῆς τῆς μεγαλονήσου. Ἡ κηδεία του γίνεται σήμερα, παρουσίᾳ τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ, τοῦ Εὐάγγελου Βενιζέλου καὶ πολλῶν ξένων ἡγετῶν, μὲ τιμὲς ἐν ἐνεργείᾳ προέδρου τῆς Δημοκρατίας.