Ζήτηση ἑλληνικῶν ὁμολόγων

Στὶς κεφαλαιαγορὲς παρουσιάζεται τὶς τελευταῖες μέρες ἀθρόα ζήτηση ἑλληνικῶν ὁμολόγων, μὲ πρώτους τοὺς ἴδιους κερδοσκόπους ποὺ διετράνωναν πομποδῶς, μέχρι λίγους μῆνες πρίν, ὅτι ἡ χώρα μας ὁδηγεῖται σὲ χρεωκοπία κι ἔξοδο ἀπ’ τὸ εὐρώ∙ εἶχαν πετύχει τότε στὴν προπαγάνδα τους, διότι διέθεταν ἄλλωστε καὶ τὴν ἐπικουρία τῆς σοσιαλιστικῆς μας κυβερνήσεως. Ἀλλὰ ἤδη τὰ ὁμόλογά μας ἔχουν ὀνομαστικὴ ἀξία ἴση μὲ ἐκείνη πρὸ τῶν Μνημονίων, ὁπότε οἱ εἰδικοὶ λένε, ὅτι μὲ τὴν ὁλοκλήρωση τῶν διαβουλεύσεων μὲ τὴν τρόικα λίαν συντόμως θὰ πέσουν κι ἄλλο∙ ἑκόντες ἄκοντες οἱ ἴδιοι κερδοσκόποι κάνουν καὶ καλὸ στὴν Ἑλλάδα, διότι μὲ τὶς νέες ἀγορές τους ρίχνουν κι ἄλλο τὶς τιμὲς τῶν ὁμολόγων μας.