Ἰσραήλ, συνωστισμὸς ξένων

Στὸ Ἰσαρὴλ παρατηρεῖται συνωστισμὸς ξένων ἐπισκέψεων, πρὸς ἀποφυγὴν ἐκτάκτων καταστάσεων∙ ὁ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ εἶχε συνομιλίες μὲ τὸν πρόεδρο καὶ τὸν πρωθυπουργό, πρὸς τοὺς ὁποίους ἐγγυήθηκε, ὅτι ἡ συμφωνία μὲ τὸ Ἰρὰν δὲν θὰ ἐπιτρέπει τὴν κατασκευὴ ἐκ μέρους του πυρηνικῶν ὅπλων, ἀλλὰ καὶ μὲ τὸν Μαχμοὺντ Ἀμπάς, γιὰ τὸ θέμα τοῦ διαλόγου καὶ τοῦ ἐποικισμοῦ τῆς Δυτικῆς ὄχθης. Ὁ Παλαιστίνιος πρόεδρος ὑποσχέθηκε ὅτι μόνο γιὰ ἐννέα μῆνες ἐγγυᾶται τὸν διάλογο μὲ τὸ Ἰσραήλ, κι ἂν στὸ διάστημα αὐτὸ δὲν ἐπιτευχθεῖ συμφωνία, τότε ἐγκαταλείπει τὶς διαπραγματεύσεις∙ τὸ θέμα τοῦ ἐποικισμοῦ εἶναι τὸ κρίσιμο, διότι ἡ ἰσραηλινὴ κυβέρνηση δίδει ἄδειες γιὰ νέες κατοικίες, ἐπειδὴ ἐπιθυμεῖ διασφαλίσαι τὴν ὑποστήριξη τῆς ἀκροδεξιᾶς. Πάντως ἐσπευσμένως φθάνει στὸ Ἰσραὴλ κι ὁ Τζὼν Κέρρυ, διότι φοβᾶται τὸ ναυάγιο τοῦ διαλόγου, ἀλλὰ ἐπιθυμεῖ προσφέρειν καὶ αὐτὸς ἐγγυήσεις, γιὰ τὴν ἀποκατάσταση τῶν σχέσεων μὲ τὸ Ἰράν.