Ἀνοδικὲς τάσεις παγκοσμίως

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνοδικὲς τάσεις παγκοσμίως, καθὼς ἄρχισε ἡ ἐφαρμογὴ τῶν μεταρρυθμίσεων στὴν Κίνα καὶ οἱ προεργασίες γιὰ τὴν ἄσκηση ἐπεκτατικῆς πολιτικῆς στὴν Εὐρωζώνη∙ τὸ εὐρὼ ἀνατιμήθηκε στὰ 1,3512 δολλάρια καὶ 135,2070 γιέν, ἐνῶ χρυσός, 1283,50, καὶ πετρέλαιο, 107,83, παρέμειναν σταθερά. Στὴν Σαγκάη ἡ ἄνοδος ὑπερέβη ἔφθασε στὸ 2,87%, ἐπειδὴ σημειώνεται ἰσχυρὴ ζήτηση ρεμίνμπι καὶ κινεζικῶν μετοχῶν∙ στὴν Εὐρωζώνη σπάει ἡ ἐπιφυλακτικότης τῶν ἐπενδυτῶν καὶ ἀρχίζουν τὶς τοποθετήσεις τους στὶς ἀγορές, ἐνῶ ἀκόμη καὶ στὶς νότιες χῶρες ἡ ζήτηση ἀξιῶν εἶναι μεγάλη. Ὡς παράδειγμα ἀναφέρεται ἡ Ἀθήνα, ὅπου, παρὰ τὶς συνεχιζόμενες σκληρὲς διαπραγματεύσεις μὲ τὴν τρόικα, στὸ Χρηματιστήριο ἄρχισε ἡ ζήτηση μετοχῶν, ἐνῶ καὶ τὰ ἑλληνικὰ κρατικὰ ὁμόλογα βρίσκονται στὰ πρὸ τοῦ Μνημονίου ἐπίπεδα∙ ἀνάλογη ἄνοδος παρατηρεῖται καὶ στὶς ἄλλες νότιες χῶρες, ὅπως καὶ στὸ Παρίσι, παρὰ τὴν οἰκονομικὴ κρίση καὶ τοὺς πυροβολισμοὺς σὲ ἐφημερίδα καὶ τράπεζα.