Πεκῖνο, κίνημα Οὐιγούρων

Τὸ κίνημα τῶν Οὐιγούρων στὴν δυτικὴ ἐπαρχία Σινκιὰνγκ προκαλεῖ σοβαρὸ πονοκέφαλο στὸ Πεκῖνο∙ προχθὲς ἐπίθεση ἐνόπλων σὲ ἀστυνομικὸ τμῆμα τῆς ἐπαρχίας τῆς Κίνας εἶχε ἀποτέλεσμα ἕνδεκα νεκρούς, μεταξὺ τῶν ὁποίων οἱ ἐννέα Οὐιγοῦροι καὶ δύο ἀστυνομικοί. Πρόκειται γιὰ τὴν τρίτη ἐπίθεση σὲ ἕναν μῆνα, μετὰ ἀπὸ ἐκείνη στὴν πλατεῖα Τιὲν Ἀνμὲν τοῦ Πεκίνου τὀν περασμένο καὶ στὴν ἕδρα τῆς τοπικῆς ὀργανώσεως τοῦ Κομμουνιστικοῦ κόμματος σὲ μεγάλη πόλη τοῦ Βορρᾶ στὶς ἀρχὲς τοῦ τρέχοντος∙ οἱ Οὐιγοῦροι εἶναι μουσουλμάνοι τὸ θρήσκευμα καὶ ζητοῦν τὴν αὐτονομία τῆς μεγαλυτέρας σὲ ἔκταση κινεζικῆς ἐπαρχίας, ὅπου ἀποτελοῦν τὸ 40% τοῦ πληθυσμοῦ της, μὲ τοὺς ὑπολοίπους, Κινέζους Χὰν καὶ Μογγόλους. Τὸ Πεκῖνο ὑποστηρίζει ὅτι τὸ κίνημα ὑποκινεῖται ἀπὸ ξένες δυνάμεις γιὰ ὑπονόμευση τῆς χώρας.