Ἀνεμοστρόβιλοι Ἀμερικῆς

Σὲ δέκα μεσοδυτικὲς πολιτεῖες τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν ἔχει κηρυχθεῖ καστάσταση ἐκτάκτου ἀνάγκης, καθὼς οἱ ἄσχημες καιρικὲς συνθῆκες προκάλεσαν τὴν ἐμφάνιση ἰσχυρῶν ἀνεμοστροβίλων∙ ἕνας πολὺ ἰσχυρὸς ἰσοπέδωσε μιὰ μικρὴ πολιτεία καὶ προκάλεσε τὸν θάνατο ἕξι ἀτόμων καὶ τὸν τραυματισμὸ δεκάδων. Οἱ ἀρχὲς ἔχουν ζητήσει τὴν μετακίνηση τῶν κατοίκων σὲ ὑπόγεια ἢ ἀσφαλῆ δημόσια καταφύγια, ὅσο διαρκεῖ ἡ καταιγίδα∙ ἡ Μετεωρολογικὴ Ὑπηρεσία ἐκδίδει πλέον προληπτικὰ τὰ δελτία ἐκτάκτου ἀνάγκης, ἔστω κι ἂν δὲν ἐμφανισθοῦν ἀνεμοστρόβιλοι, διότι εἶναι ἀδύνατη ἡ πρόβλεψή τους. Πάντως πολλοὶ στὴν Ἀμερικὴ ἀποδίδουν τὴν ὑψηλὴ συχνότητα ἐμφανίσεώς τους στὴν ἐπιδείνωση τοῦ κλίματος καὶ στὴν ἀλλαγὴ τῶν μετεωρολογικῶν συνθηκῶν∙ ἡ Οὐάσιγκτον ὅμως ἀρνεῖται τὴν ἐφαρμογὴ νόμων γιὰ τὴν προστασία τοῦ περιβάλλοντος καὶ τὴν ἀνανέωση τοῦ Πρωτοκόλλου τοῦ Κυότο.