Ἐπιβεβαίωση προβλέψεων γιὰ ἀνάκαμψη

Ἡ ἐπιβεβαίωση τῶν προβλέψεων, γιὰ ἀνάκαμψη τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας, ἔρχονται ἀπὸ κάθε κατεύθυνση∙ τὰ πιὸ ζωντανὰ καὶ καθαρά, ὅσο γίνεται φυσικά, ἐκεῖνα τῶν ἀτλαντικῶν κερδοσκοπικῶν κεφαλαίων τὴν διαλαλοῦν στὴν διαπασῶν, κι ἦταν ἐκεῖνα ποὺ εἶχαν πρωτοστατήσει στὴν καταστροφολογία κατὰ τῆς χώρας μας. Ἀκολουθοῦν καὶ οἱ εὐρωπαϊκὲς τράπεζες, ὅπως καὶ ὁ ΟΟΣΑ στὴν τελευταία ἔκθεσή του∙ ὅταν γράφει γιὰ ὕφεση 0,4% τὸ 2014, τὸ ὑπογραμμίζει ὅτι, αὐτὸ γίνεται βάσει τῶν στοιχείων τοῦ πρώτου ἑξαμήνου, διότι αὐτὰ ἔχει στὴν διάθεσή του∙ ἐκεῖνα τοῦ τρίτου τριμήνου δὲν ἔχουν σταλεῖ ἀκόμη. Ἡ παραγνώριση αὐτῶν τῶν λεπτομερειῶν ἀποδεικνύει τὸν βρώμικο ρόλο τῆς διαπλοκῆς κατὰ τῆς χώρας μας∙ συνεχίζουν ὑπηρετεῖν συστηματικὰ τὴν καταστροφολογία τῆς ἀτλαντικῆς διαπλοκῆς, ὡς οἱ πλέον πιστοὶ ὑπηρέτες της.