ΣΥΡΙΖΑ, ἔκρηξη διαφωνιῶν

Στὴν ἔκρηξη τῶν ἐσωκομματικῶν του προβλημάτων ὁδηγήθηκε στὸν ΣΥΡΙΖΑ ἡ ἀποτυχία ἀποπροσανατολισμοῦ τοῦ κόσμου μὲ τὶς ἐκκλήσεις γιὰ ἀποστασία∙ στὴν κεκλεισμένων τῶν θυρῶν συνερδίαση τῆς Κοινοβουλευτικῆς του Ὁμάδος, ὁ Ναπολεοντίσκος δὲν διέγραψε τοὺς διαφωνοῦντες, ἀλλὰ ἀντίθετα τοὺς ἀναγνώρισε τὸ δικαίωμα στὴν διαφωνία καὶ τοὺς ἔδωσε καὶ τὸν λόγο, ὁπότε μένει ἐκτεθειμένος ὁ διευθυντὴς τῆς ἐφημερίδος του. Ἡ ἀνυπαρξία πειστικοῦ πολιτικοῦ λόγου εἶναι τὸ πρόβλημα, κι αὐτὸ τὸ ἀντιλαμβάνεται, ὅταν διαπιστώνει ὅτι δὲν ἔχει ἀπήχηση στὸν κόσμο τῆς ἀγορᾶς καὶ στοὺς νοικοκυραίους∙ οἱ διαφωνοῦντες πιστεύουν, ὅπως ἐξομολογοῦνται στοὺς φίλους τους, ὅτι ἔχουν πλέον τὴν ἄνεση τῆς ἐλευθέρας ἐκφράσεως τῶν ἀπόψεών τους, οἱ ὁποῖες ἀπέχουν παρασάγγας ἀπ’ τὰς ἐπισήμους καὶ κονταροχτυπιοῦνται μὲ ἐκεῖνες τοῦ προέδρου. Ἡ δεδομένη ἀποτυχία καὶ στὶς νέες προβλέψεις του, γιὰ πολιτικὲς ἐξελίξεις, θεωρεῖται ὡς καταλύτης∙ μερικοὶ ἀπ’ τοὺς διαφωνοῦντες χαράσσουν τὸν δρόμο τους, χωρὶς περιστροφές.