Μέρκελ, ἀπαίτηση ἐξηγήσεων

Τὴν ἀπαίτηση πειστικῶν ἐξηγήσεων ἀπ’ τὴν ἀμερικανικὴ κυβέρνηση, γιὰ τὶς διαδικτυακὲς παρακολουθήσεις, πρόβαλε ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ στὴν παρέμβασή της στὴν Μπούντεστανγκ γιὰ τὸ θέμα∙ ἡ γερμανικὴ κοινὴ γνώμη εἶναι ἀνάστατη, διότι ἦταν πάντοτε μεταπολεμικά, ὡς οἱ ἡττημένοι, οἱ πιὸ ὑπάκουοι σύμμαχοι τῶν Ἀμερικανῶν καὶ ὑπέστησαν καὶ τὴν παρακολούθηση τοῦ κινητοῦ τῆς καγκελαρίου∙ φαίνεται δὲ ὅτι οἱ ἐξηγήσεις τῆς Οὐάσιγκτον στοὺς εἰδικοὺς γιὰ τὸ θέμα, ὄχι μόνο δὲν ἦταν πειστικές, ἀλλὰ καὶ παιδαριώδεις. Ἡ Μπούντεστανγκ ἔχει συστήσει εἰδικὴ Ἐπιτροπὴ γιὰ τὴν διερεύνηση τῆς ὑποθέσεως∙ φυσικά, οἱ Ἐπιτροπὲς αὐτὲς οὐδέποτε καταλήγουν σὲ οὐσιαστικὰ ἀποτελέσματα, διότι συνήθως προσκρούουν στὰ κρατικὰ ἀπόρρητα, ἀλλὰ συμβάλλουν στὴν ἐκτόνωση τῆς κοινῆς γνώμης. Τὸ Βερολίνο πρωτοστατεῖ στὴν διερεύνηση, διότι ἔχει τὴν ἄνεση τῆς οἰκονομικῆς εὐρωστείας, μὲ τὴν χάραξη ἀναπτυξιακῆς πολιτικῆς μάλιστα ἀκόμη περισσότερο, ὅταν ἡ Γαλλία διέρχεται περίοδο κρίσεως. Στὴν ἐνίσχυση τοῦ γερμανικοῦ γοήτρου καταλήγει.