ΟΗΕ, ψῆφος Παλαιστινίων

Ἡ συμμετοχὴ τῆς Παλαιστινιακῆς Ἀρχῆς, στὴν ψηφοφορία γιὰ ἀνάδειξη δικαστῶν στὴν Γενικὴ Συνέλευση τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν, θεωρήθηκε μεγάλο βῆμα ἀπ’ τοὺς Παλαιστινίους καὶ τοὺς φίλους τους∙ οἱ Παλαιστίνιοι, παρὰ τὶς ἀμερικανικὲς ἀντιρρήσεις, εἶχαν πετύχει τὴν ἀναγνώρισή τους ὡς μέλους παρατηρητοῦ στὸν ΟΗΕ, ἀλλὰ δὲν εἶχαν ψηφίσει ἄλλη φορά. Σὲ διπλωματικὸ ἐπίπεδο ὁ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ τήρησε τὶς ἰσορροπίες μεταξὺ Ἱερουσαλὴμ καὶ Ραμάλλα∙ ἔδωσε διαβεβαιώσεις στοὺς Ἰσραηλινούς, ὅτι δὲν θὰ ἐπιτραπεῖ στὸ Ἰρὰν ἡ κατασκευὴ πυρηνικῶν ὅπλων, ἀλλὰ καὶ ἐτάχθη κατὰ τῆς ἀνεγέρσεως νέων κατοικιῶν στὴ Δυτικὴ ὄχθη καὶ ὑπὲρ τῆς ἀναγνωρίσεως δύο κρατῶν μὲ πρωτεύουσα τὴν Ἱερουσαλήμ. Ἡ ἰσραηλινὴ κυβέρνηση δὲν ἔμεινε εὐχαριστημένη ἀπ’ τὰ τελευταῖα, ἐνῶ σπεύδει στὴν περιοχὴ ὁ Τζὼν Κέρρυ γιὰ τὴν διάσωση τοῦ διαλόγου.