Σαρδηνία, ίσχυρὸς κυκλώνας

Τὴν Σαρδηνία ἔπληξε ἰσχυρὸς κυκλώνας, μὲ ἀποτέλεσμα 18 νεκροὺς καὶ τρομακτικὲς ὑλικὲς καταστροφὲς στὶς βορειοανατολικὲς ἐπαρχίες τῆς νήσου∙ ἡ ἐπαρχιακὴ πρωτεύουσα Ὄλβια ὑπέστη τὶς χειρότερες καταστροφές, καθὼς τὰ νερὰ σκέπασαν πολλὰ σπίτια, αὐτοκίνητα παρασύρθηκαν καὶ οἱ δρόμοι πλημμύρισαν σχεδὸν στὸ ἕνα μέτρο ὕψος. Οἱ ἀρχὲς κήρυξαν σὲ κατάσταση ἐκτάκτου ἀνάγκης τὴν περιοχή, ἀλλὰ οἱ ζημίες εἶναι μεγάλες καὶ στὶς ἀγροτικὲς καλλιέργειες καὶ εἶναι δύσκολη ἡ πρόσβαση στὰ ἀπομονωμένα χωριά∙ τὴν καταρρακτώδη βροχὴ ἀκολούθησαν ἰσχυροὶ ἄνεμοι καὶ αὐτοὶ δυσκόλεψαν πολὺ τὴν προσέγγιση τῶν σωστικῶν συνεργείων, ἐνῶ ἡ παροχὴ ἠλεκτρικοῦ ρεύματος διεκόπη σὲ μεγάλη ἔκταση. Ἡ μεγάλη ἰσχὺς τοῦ κυκλῶνος, ἔστω καὶ τοπικοῦ χαρακτῆρος, προκαλεῖ ἀνησυχίες στοὺς μετεωρολόγους, διότι παρατηροῦνται τέτοιας ἐντάσεως καιρικὰ φαινόμενα στὴν Μεσόγειο∙ πολλοὶ ἐρευνητὲς ἀποδίδουν τὸ φαινόμενο στὴν ἀλλαγὴ τοῦ κλίματος, λόγῳ τοῦ φαινομένου τοῦ θερμοκηπίου, τὸ ὁποῖο προκαλεῖ παγκοσμίως ἀπότομες μεταβολὲς στὶς καιρικὲς συνθῆκες.