Κηδεία Γλαύκου Κληρίδη

Ἡ κηδεία τοῦ Γλαύκου Κληρίδη ἔγινε στὴν Λευκωσία, μὲ τιμὲς ἐν ἐνεργείᾳ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας χθὲς τὸ μεσημέρι, μὲ τὴν παρουσία τοῦ προέδρου τῆς μεγαλονήσου Νίκου Ἀναστασιάδη καὶ τῶν ἀρχηγῶν ὅλων τῶν κομμάτων καὶ τῶν ὑπουργῶν, τοῦ πρωθυπουργοῦ τῆς Ἑλλάδος Ἀντώνη Σαμαρᾶ καὶ τοῦ ἀντιπροέδρου τῆς κυβερνήσεως Εὐάγγελου Βενιζέλου, τοῦ προέδρου τῆς Σερβίας Τόμισλαβ Νίκολιτς καὶ τοῦ πρώην προέδρου τῶν Τουρκοκυπρίων Μεχμὲτ Ἀλῆ Ταλάτ∙ πλῆθος κόσμου συνόδευσε τὸν πολιτικό του ἡγέτη στὴν τελευταία του κατοικία. Ὁ Γλᾶυκος Κληρίδης ταυτίσθηκε μὲ τὴν νεώτερη ἱστορία τῆς Κύπρου, ἀπ’ τὴν ἀνεξαρτησία της ἕως τὴν ἔνταξή της στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση∙ ἦταν γνωστὸς γιὰ τὴν ἠρεμία καὶ τὴν σύνεσή του, ἀκόμη καὶ στὶς τραγικὲς μέρες μετὰ τὸ πραξικόπημα καὶ τὴν τουρκικὴ εἰσβολή.