Προσέγγιση μὲ τὴν τρόικα

Οἱ διαβουλεύσεις μὲ τὴν τρόικα ὁδηγοῦνται σὲ προσέγγιση ἀπόψεων, καθὼς οἱ ὑπερόπτες ἐλεγκτὲς καὶ τιμητὲς ἀλλάζουν στάση∙ αἰτία εἶναι οἱ αὐστηρὲς παρατηρήσεις ἀπ’ τὶς Βρυξέλλες καὶ τὸ Βερολίνο. Ἡ Εὐρωζώνη στρέφεται πρὸς ἀναπτυξιακὴ πολιτικὴ καὶ δὲν θὰ ἀφήσει μία χώρα της στὸ περιθώριο, ἐπειδὴ ἔτσι τὸ θέλουν τὰ ἀτλαντικὰ κερδοσκοπικὰ κυκλώματα καὶ οἱ ἐν Εὐρώπῃ ὑποτακτικοί τους∙ ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ ἐπείγεται ὅσο καὶ ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς γιὰ τὴν ἐξαγγελία τῆς ἀναπτυξιακῆς πολιτικῆς αὔριο μετὰ τὸ γεῦμα στὴν καγκελαρία. Οἱ διαφορὲς μὲ τὴν τρόικα δὲν ἦταν μεγάλες, ἀλλὰ
ἡ ἀξιολόγησή τους ἦταν διαφορετική∙ ἡ κυβέρνηση καὶ οἱ Εὐρωπαῖοι βλέπουν τὴν ἐπανεκκίνηση τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας καὶ γνωρίζουν ἄριστα, ὅτι ἡ ἐπιβολὴ νέων μέτρων, καὶ ὁ ψυχολογικός τους ἀντίκτυπος περισσότερο, μποροῦν νὰ τὴν ἀνακόμψουν ὁποιαδήποτε στιγμή. Κάνουν τὰ πάντα γιὰ τὴν ἐπιτάχυνσή της, ἐπειδὴ γνωρίζουν τὸν ρόλο τῶν ὑπονομευτῶν.