Παραπομπὴ Παπακωνσταντίνου

Ὁ εἰσαγγελεὺς τοῦ Εἰδικοῦ Δικαστηρίου, γιὰ τὴν ύπόθεση τῆς λίστας Λαγκάρντ, εἰσηγεῖται τὴν παραπομπὴ τοῦ Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, διότι κρίνει ὅτι δὲν παραγράφονται τὰ ἀδικήματά του ἀπ’ τὴν Βουλὴ τῆς μιᾶς ἡμέρας∙ ἐντὸς τῶν ἡμερῶν συνεδριάζει τὸ Εἰδικὸ Δικαστήριο καὶ λαμβάνει τὴν ἀπόφαση, ἡ ὁποία μᾶλλον θὰ συμφωνεῖ μὲ τὴν εἰσήγηση τοῦ εἰσαγγελέως. Ἡ δικαιοσύνη ἀποδίδεται καὶ ἱκανοποιεῖται ὁ ἑλληνικὸς λαός, μάλιστα δὲ σὲ περίοδο πρωτοφανοῦς οἰκονομικῆς κρίσεως∙ ἡ δικαιοσύνη παρεμβαίνει καὶ στὴν ἀπεργία τῶν διοικητικῶν τῶν Πανεπιστημίων στὸ ἀνώτατο ἐπίπεδο, μετὰ τὴν προκλητικὴ ἀγνόηση τῶν ἀποφάσεών της. Ἡ Εἰσαγγελεὺς τοῦ Ἀρείου Πάγου κάλεσε στὸ γραφεῖο της τὸν πρύτανη τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, γιὰ ἐξηγήσεις, ἐπειδὴ τὸ πρῶτο ἐκπαιδευτικὸ ἵδρυμα τῆς χώρας παραμένει κλειστὸ καὶ οἱ φοιτητὲς χάνουν τὸ ἑξάμηνό τους. Τὰ συντεχνιακὰ συμφέροντα λογοδοτοῦν πλέον, ἀναλόγως πρὸς τὸν τρόπο τῆς παρανομίας τους∙ τελείωσε γιὰ ὅλους ἡ περίοδος τῆς ἀσυδοσίας.