ΑΕΙ, πόλεμος μὲ συντεχνίες

Ὁ πόλεμος κατὰ τῶν συντεχνιῶν συνεχίζεται στὰ δύο παλαιότερα Πανεπιστήμια τῆς χώρας, τὸ Καποδιστριακὸ καὶ τὸ Ἐθνικὸ Μετσόβειο Πολυτεχνεῖο∙ οἱ διοικητικοὶ ἀψηφοῦν τοὺς νόμους καὶ τὶς ἀποφάσεις τῶν δικαστηρίων, ἐνῶ οἱ πρυτάνεις καὶ οἱ σύγκλητοι ἔχουν ἀναλάβει τὸν ρόλο Ποντίου Πιλάτου. Σὲ μερικὲς σχολές, ὅπως τῶν Πολιτικῶν Μηχανικῶν, ἔχουν ἀρχίσει τὰ μαθήματα, μετὰ ἀπὸ ἀπόφαση τῶν Γενικῶν Συνελεύσεων τῶν φοιτητῶν, σὲ ἄλλες τὸ ἀντίθετο, ἐνῶ παρουσιάσθηκαν ἀπεργίες καὶ σὲ περιφερειακὰ Πανεπιστήμια∙ δύο εἶναι οἱ δυνάμεις ποὺ τοὺς κρατοῦν, τὰ συντεχνιακὰ συμφέροντα καὶ ὁ ΣΥΡΙΖΑ, μὲ τὶς σαφεῖς ὑπερατλαντικὲς ἐξαρτήσεις τους, ἐνῶ οἱ φοιτητὲς χάνουν πλέον τὸ ἑξάμηνο καὶ οἱ πρυτάνεις τυρβάζουν περὶ τὴν ἀκατάσχετον ἀμπελοφιλοσοφία των.