Παρίσι, άνθρωποκυνηγητὸ

Σὲ ἀκατάσχετο ἀνθρωποκυνηγητὸ ἔχουν ἐπιδοθεῖ οἱ ἀστυνομικὲς ἀρχὲς τῶν Παρισίων γιὰ τὴν σύλληψη τοῦ δράστου τῶν πυροβολισμῶν στὴν ἐφημερίδα Liberation καὶ στὴν τράπεζα Societe Generale∙ οἱ ἀρχὲς ἔχουν δώσει στὴ δημοσιότητα τὸ σκίτσο τοῦ τρομοκράτου, σύμφωνα τὶς περιγραφὲς τῶν αὐτοπτῶν μαρτύρων, ἀλλὰ δὲν ἔχει ἐντοπισθεῖ ἀκόμη. Ἡ Ἀστυνομία πιστεύει ὅτι εἶναι ὁ ἴδιος δράστης, ὀ ὁποῖος μετακινήθηκε ἀπ’ τὸ κέντρο τῆς γαλλικῆς πρωτευούσης, ὅπου εἶναι τὰ γραφεῖα τῆς ἐφημερίδος, στὸ πολυτελὲς προάστειο Defence τῶν οἰκονομικῶν κύκλων∙ οἱ πυροβολισμοὶ ἔπεσαν, ἐνῶ ἡ Γαλλία περνάει τὴν χειρότερη οἰκονομικὴ κρίση τῶν τελευταίων δεκαετῶν καὶ η δημοτικότης τοῦ Φρανσουσὰ Ὁλλὰντ βρἰσκεται στὸ χαμηλότερο ἐπίπεδο προέδρου της. Πάντως οἱ Γάλλοι δείχνουν ἀρκετὴ σύνεση.