Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν πτωτικὲς τάσεις, μὲ τὴν ἐξαίρεση τῆς Σαγκάης, ὅπου κυριάρχησαν οἱ ἀγοραστές∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε στὰ 1,3526 δολλάρια καὶ 135,2020 γιέν, ἐνῶ ὑποχώρησε ἐλαφρῶς ὁ χρυσός, 1271,50 καὶ τὸ πετρέλαιο, 106,61. Ἡ ἐπιφυλακτικότης τῶν ἐπενδυτῶν ἐξαπλώνεται περισσότερο στὴν Ἀμερική, καθὼς πολλοὶ θεωροῦν τὴν ἀπότομη ἄνοδο στὴ Γουὼλ Στρὴτ ὡς προαναγγελία νέας μεγάλης πτώσεως, ἐξ αἰτίας τῆς συγκρούσεως τοῦ Λευκοῦ Οἴκου μὲ τὴν Βουλὴ τῶν Ἀντιπροσώπων καὶ τῆς ἀνυπαρξίας οἰκονομικῆς πολιτικῆς∙ ἀντιθέτως στὴν Εὐρωζώνη πιστεύεται ὅτι βρισκόμαστε σὲ περίοδο ἀναμονῆς, καθὼς προβλέπεται ἡ αὔξηση τῆς ρευστότητος τῆς ἀγορᾶς, μετὰ τὴν μείωση τῶν βασικῶν ἐπιτοκίων. Στὴν Ἀσία ἀντιθέτως ἐπικρατεῖ αἰσιοδοξία, ἐνῶ ἀναμένεται ἡ τριμερὴς συνάντηση, Κίνας, Ἰαπωνίας καὶ Νοτίου Κορέας, γιὰ τὴν προώθηση τῆς ζώνης ἐλευθέρου ἐμπορίου στὶς μεταξύ τους σχέσεις∙ ἡ ἀπελευθέρωση τῆς ἀγορᾶς συναλλάγματος στὴν Κίνα θεωρεῖται ὁ κύριος παράγων γιὰ τὴν ἀνάπτυξη στὴν περιοχὴ τῆς Ἀσίας.