Μέση Ἀνατολή, ἀναταραχὴ

Οἱ ἐκρήξεις πλησίον τῆς ἰρανικῆς πρεσβείας τῆς Βηρυττοῦ, μὲ 23 νεκροὺς καὶ δεκάδες τραυματίες, καὶ στὴν περιοχὴ τοῦ Σινᾶ, σὲ αἰγυπτιακὴ στρατιωτικὴ αὐτοκινητοπομπή, μὲ δέκα νεκροὺς στρατιῶτες καὶ 35 τραυματίες, ἀποδίδονται στὴν Ἀλ Κάιντα∙ ἡ σουνιτικὴ ὀργάνωση πλήττει τοὺς ἐντὸς τοῦ Ἰσλὰμ ἀντιπάλους της. Οἱ ἀνησυχίες τῆς διεθνοὺς κοινότητος εἶναι ἔντονες, καθὼς τὸ αἰγυπτιακὸ καθεστὼς δείχνει ὅτι ἀδυνατεῖ, παρὰ τὸν στρατιωτικὸ νόμο, ἐλέγξαι τὴν κατάσταση στὴ χώρα, ἀλλὰ καὶ ὅτι οἱ Ἀδελφοὶ Μουσουλμάνοι ἔχουν στενὲς σχέσεις μὲ τὴν τρομοκρατικὴ ὀργάνωση∙ στὴν Συρία, μετὰ τὸν θάνατο κορυφαίου ἡγέτου τῶν ἀνταρτῶν στὴν Κωνσταντινούπολη, αἴρονται οἱ ἀντιρρήσεις τους γιὰ συμμετοχὴ στὴ διεθνῆ διάσκεψη τῆς Γενεύης, ἀλλὰ ἀκόμη δὲν δόθηκε ἡ ὁριστικὴ ἀπάντηση, ἐνῶ στὸ ἔδαφος κερδίζουν ἤδη οἱ κυβερνητικὲς δυνάμεις.