Δολοφονία Κέννεντυ, πενῆντα χρόνια μετὰ

Ἡ δολοφονία τοῦ Τζὼν Κέννεντυ τὸ 1963 εἶχε συγκλονίσει ὁλόκληρο τὸν κόσμο, διότι εἶχαν ταυτίσει τὴν παρουσία του μὲ ἄνοιγμα σὲ ἕνα καλύτερο μέλλον∙ ὁ ψυχρὸς πόλεμος βάραινε ἀφόρητα στὴν καθημερινὴ ζωὴ κι ἡ κρίση τῆς Κούβας, ἕναν χρόνο περίπου πρίν, εἶχε φέρει τὴν ἀνθρωπότητα στὸ χεῖλος τῆς καταστροφῆς. Ὁ Τζὼν Κέννεντυ, μὲ τὸ νεανικό του πρόσωπο, τὴν φρεσκάδα καὶ τὴν ζεστασιά του μιλοῦσε σὲ ὅλους, ἐνῶ οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες ἐθεωροῦντο ὁ ἐπίγειος παράδεισος, γιὰ τὴν καταστραμμένη ἀπ’ τὸν πόλεμο Εὐρώπη∙ ἦταν ἡ μεγάλη οἰκονομικὴ δύναμη καὶ ἡ ἐλπίδα γιὰ τὴν ἀποφυγὴ ἑνὸς νέου ὁλοκληρωτισμοῦ. Πενῆντα χρόνια μετὰ κι ἀφοῦ ἔγινε κοσμοκράτειρα πρὸ εἰκοσαετίας ἡ Ἀμερική, θεωρεῖται, οἰκονομικὰ καὶ πολιτικά, ἀπὸ πολλοὺς ὁ μεγάλος ἀσθενής.