Ἑλλάς, ὑποστήριξη Μέρκελ

Τὴν ὁλὀπλευρη ὑποστήριξή της στὶς ἑλληνικὲς προσπάθειες γιὰ ἔξοδο ἀπ’ τὴν κρίση προσέφερε ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ, τὴν παραμονὴ τῆς παραθέσεως στὴν καγκελαρία γεύματος ἐργασίας στὸν Ἀντώνη Σαμαρᾶ∙ στὴν ὁμιλία της, σὲ συνέδριο στὸ Βερολίνο, ὅπου θὰ μιλήσει καὶ ὁ πρωθυπουργός, ἡ καγκελάριος ὑπογράμμισε μὲ ἔμφαση, «πολλοὶ στὴν τρόικα δὲν πίστευαν ὅτι ἡ Ἀθήνα θὰ ἐπιτύχει, ἀλλά, παρ’ ὅλα αὐτά, ἐπέτυχε… καὶ γιὰ αὐτὸ εἶναι ἄξιοι θαυμασμοῦ οἱ Ἕλληνες». Ἔδωσε ἔτσι τὶς κατευθύνσεις τῆς οἰκονομικῆς πολιτικῆς τῆς Εὐρωζώνης, γιὰ ἄσκηση ἀναπτυξιακῆς πολιτικῆς, ἀλλὰ καὶ ἐνίσχυση ὅσων βρίσκονται σὲ κρίση∙ τὴν φερεγγυότητα τῆς Γερμανίας, πρὸς ὅσους ἔχουν ἀποδείξει τὴν φερεγγυότητά τους στὶς μεταρρυθμίσεις παρουσίασε ἡ καγκελάριος, ἀλλὰ καὶ ἀπάντησε στὰ γνωστὰ κυκλώματα τῶν Βρυξελλῶν καὶ τῆς Ἀμερικῆς, στὶς προοβλέψεις τους περὶ ἀποτυχίας τῆς Ἑλλάδος. Ἡ συνάντηση καταγράφει τὴν ἀλλαγὴ τῆς στάσεως τῆς Εὐρωζώνης, μετὰ τὴν ἐπανεκκίνηση τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας.