Κατάθεση προϋπολογισμοῦ

Ὁ προϋπολογισμὸς τοῦ 2014 κατατέθηκε στὴν Βουλὴ κι ἀρχίζει τὴν Δευτέρα ἡ συζήτησή του στὴν Διαρκῆ Ἐπιτροπή της καὶ τὴν ἑπόμενη ἑβδομάδα στὴν Ὁλομέλεια∙ ὁ προϋπολογισμὸς προβλέπει ἀνάπτυξη, 0,6%, καὶ ἀνεργία, 25,4%, πρωτογενὲς πλεόνασμα τρία δις εὐρὼ καὶ γιὰ φέτος 812 ἑκατομμύρια. Εἶναι ὁ πρῶτος ἀναπτυξιακὸς προϋπολογισμὸς μετὰ ἀπὸ μία ὁλόκληρη ἑξαετία, ἂν καὶ σοβαροὶ ἀναλυτὲς δὲν ἀποκλείουν ταχύτερη ἀνάπτυξη, ἐὰν συνεχισθεῖ ἡ σημερινὴ εὐνοϊκὴ συγκυρία∙ τὸ χθεσινὸ γεύμα ἐργασίας τοῦ πρωθυπουργοῦ πρὸς τὴν Ἀμερικανίδα ὑπουργὸ Ἐμπορίου σημαίνει ὅτι εἶναι ἔντονο τὸ ἐνδιαφέρον πολλῶν ἀμερικανικῶν κεφαλαίων γιὰ ἐπενδύσεις στὴν Ἑλλάδα. Βλέπουν τὴν μαζικὴ εἰσροὴ εὐρωπαϊκῶν, κινεζικῶν, ἀραβικῶν καὶ ρωσικῶν κεφαλαίων καὶ προωθοῦν καὶ τὶς δικές τους τοποθετήσεις∙ ἡ σύγκριση ἔχει σημασία, ὅταν ἕναν χρόνο πρὶν κανεὶς δὲν ἐνδιαφερόταν γιὰ τὴν χώρα μας, ἂν καὶ οἱ περισσότεροι θεωροῦσαν βέβαιη τὴν χρεωκοπία μας καὶ τὴν ἔξοδό μας ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη.