Ἀλλαγὴ πλεύσεως Εὐρωζώνης

Ἡ παρέμβαση τῆς Γερμανίας στὰ ἑλληνικὰ πράγματα ὁδήγησε στὴν ἀλλαγὴ τῆς τακτικῆς τῆς τρόικα καὶ τῆς πλεύσεως τῆς Εὐρωζώνης∙ ἀμέσως μετὰ ἐμφανίσθηκε διαλλακτικὴ καὶ συνεργάσιμη μὲ τὴν κυβέρνηση, σἐ ὅλα τὰ θέματα, ἐγκαταλείπουσα τὴν προηγούμενη ὑπεροπτικὴ καὶ ἀλαζονικὴ στάση της. Στὴν Ὁλλανδία προσπάθησε κάτι ψελλίσαι ὁ Γιοῦριν Ντάισελμπλάουμ, ἀλλὰ αὐτὰ ἦταν μόνο γιὰ ἐσωτερική τους κατανάλωση∙ δὲν εἶναι βέβαιο ὅμως ὅτι ἔχει τὴν ἀνάλογη ἐπιρροὴ στὴν κυβέρνησή του, διότι αὐτὴ ἀποφάσισε τὴν συμμετοχὴ τῆς χώρας στὸ σχέδιο γιὰ τὴν παραγωγὴ τοῦ εὐρωπαϊκοῦ μὴ ἐπηνδρωμένου ἀεροσκάφους. Ἡ σύγκρουση μεταφέρθηκε πλέον ἀπ’ τὴν Ἀθήνα στὶς Βρυξέλλες, μεταξὺ τῶν Εὐρωπαϊστῶν καὶ τῶν Ἀτλαντιστῶν∙ ἡ οἰκονομικὴ ὅμως δύναμη ἀνήκει στοὺς πρώτους.