Δακρύβρεκτος ἡ διαπλοκὴ

Ἡ πληροφορία ἀπ’ τὸ Βερολίνο, γιὰ ἐπίδειξη φερεγγυότητος ἀπ’ τὴν Γερμανία, καὶ τὴν Εὐρωζώνη ἐξυπακούεται, πρὸς τὴν Ἑλλάδα, ἔγινε δεκτὴ μὲ πλερέζες ἀπ’ τὴν διαπλοκή∙ δακρύβρεκτοι οἱ παρουσιαστὲς ἀναφέρονταν στὴν εἴδηση, ἐνῶ θυμήθηκαν ὅσα κακὰ ἔλεγαν κατὰ τῆς καγκελαρίου, ἀλλὰ καὶ προσπέρασαν βιαστικὰ τὴν ἀλλαγὴ τῆς στάσεως τῆς τρόικα. Φαίνεται ὅτι οἱ ἐξαρτήσεις τους ἀπέναντι στοὺς ὑπερατλαντικοὺς κυρίους τους εἶναι ἀφόρητες καὶ δὲν διαθέτουν κανέναν περιθώριο ἐλιγμῶν∙ θυμίζουν σὲ ὅλα τους τοὺς ἀνθρώπους τῆς σπηλιᾶς τοῦ Πλάτωνος, τοὺς δεμένους χειροπόδαρα κι ἀπ’ τὸ λαιμό, ὥστε ὁρᾶν μόνο τὶς σκιὲς πάνω στοὺς τοίχους τῆς σπηλιᾶς ἀπ’ τὶς κινήσεις τῶν ἀνθρώπων στὸν ἔξω κόσμο. Δικαίως ὁ κόσμος τοὺς ἀποστρέφεται.