Ὁλλάντ, ἐλιγμοὶ ἀποφυγῆς

Ὡς κινήσεις ἀποφυγῆς τῆς ἀναλήψεως εὐθυνῶν καὶ τῆς ἀντιμετωπίσεως τῶν ἐκρηκτικῶν προβλημάτων τῆς Γαλλίας θεωροῦνται οἱ ἐπισκέψεις τοῦ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ μετὰ τὸ Ἰσραὴλ στὴν Ἰταλία∙ οἱ Γάλοι ἀναμένουν τὴν ἀνάληψη πρωτοβουλιῶν καὶ τομῶν στὶς κοινωνικὲς καὶ οἰκονομικές τους σχέσεις καὶ ὁ πρόεδρός τους περὶ ἄλλα τυρβάζει. Ἤδη τὸ Παρίσι πολιορκήθηκε ἀπ’ τοὺς νέους ἀγρότες τῆς γύρω περιοχῆς καὶ οἱ Βρεττόνοι παραμένουν σὲ κατάσταση ἡμιεξεγέρσεως, ἀλλὰ ὁ πρόεδρος δήλωσε μόνο ὅτι οἱ φορολογικὲς μεταρρυθμίσεις ἀπαιτοῦν προοπτικὴ πενταετίας∙ ἡ δυσαρέσκεια στὴν γαλλικὴ κοινὴ γνώμη τείνει πρὸς τὴν ἀγανάκτηση, ἀκόμη κι ἀπ’ τοὺς ψηφοφόρους τοῦ Σοσιαλιστικοῦ κόμματος. Ἡ ἐπίσκεψη στὴ Ρώμη ἦταν χρήσιμη, ὡς ἐκδήλωση ἀλληλεγγύης πρὸς τὸν Ἐνρίκο Λέττα, ἀλλὰ συνοδεύθηκε ἀπὸ διαδηλώσεις καὶ συγκρούσεις μὲ τὴν Ἀστυνομία∙ ἀφορμὴ ἀποτέλεσε γιὰ τοὺς Ἰταλούς, διότι διαμαρτύρονταν ἀκόμη καὶ γιὰ τὴ σιδηροδρομικὴ γραμμὴ γρήγορων τραίνων Λυών, Τουρίνου, χωρὶς κανέναν οὐσιαστικὸ λόγο.