Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν πτωτικὲς τάσεις παγκοσμίως, ἐνῶ στὴν Σαγκάη ὑπῆρξε ρευστοποίηση κερδῶν∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,3466 δολλάρια, ἀλλὰ βελτιώθηκε στὰ 135,7750 γιέν, ἐνῶ ἔπεσε ὁ χρυσός, 1248,50 καὶ ἀνέβηκε τὸ πετρέλαιο, 108,39. Οἱ ἀνησυχίες γιὰ τὴν οἰκονομικὴ κατάσταση στὴν Ἀμερική, μετὰ τὴν ἐγκατάλειψη τοῦ προγράμματος ὑγείας, ἀλλὰ καὶ τῆς ἐνάρξεως τῆς συζητήσεως τοῦ προϋπολογισμοῦ καὶ τῆς αὐξήσεως τοῦ ὁμοσπονδιακοῦ χρέους, ἐπιτείνουν τὴν ἀβεβαιότητα, ὡς πρὸς τὴν πορεία τῆς ἀμερικανικῆς οἰκονομίας∙ στὴν Εὐρωζώνη, οἱ διαβεβαιώσεις τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ γιὰ καθιέρωση κατωτάτου μισθοῦ, θεωροῦνται ὡς τελικὸ στάδιο γιὰ τὸν σχηματισμὸ κυβερνήσεως, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ἀνάκαμψη στὴν Εὐρώπη, ἀφοῦ ἔπλεξε καὶ τὸ ἐγκώμιο καὶ τῶν νοτίων χωρῶν. Στὴν Κίνα παρατηρήθηκε ἔντονη ρευστοποίηση κερδῶν, μετὰ τὴν προχθεσινὴ ἄνοδο καὶ λόγῳ τῶν ἀνακατατάξεων τῶν κεφαλαίων, γιὰ τὶς νέες συνθῆκες ποὺ διαμορφώνονται μὲ τὶς μεταρρυθμίσεις∙ πολλὰ κεφάλαια στρέφονται πρὸς νέες τοποθετήσεις.