Διάσκεψη πυρηνικῶν Ἰρὰν

Ἡ διάσκεψη τῶν ἕξι μεγάλων δυνάμεων –τῶν πέντε μονίμων μελῶν τοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας καὶ τῆς Γερμανίας- μὲ τὸ Ἰράν, γιὰ τὸν ἔλεγχο τοῦ πυρηνικοῦ του προγράμματος, ἄρχισε στὴν Γενεύη, μὲ πολλὰ προβλήματα, ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν δέσμευση ὅλων γιὰ αἴσιο ἀποτέλεσμα∙ οἱ Ἰρανοὶ ἀπαιτοῦν ὅπως διασφαλισθεῖ τὸ δικαίωμά τους στὸν ἐμπλουτισμὸ τοῦ οὐρανίου, ἀλλὰ οἱ ἕξι ζητοῦν ἐγγυήσεις ἐλέγχου ὅτι δὲν θὰ προχωρήσει στὴν κατασκευὴ πυρηνικῶν ὅπλων. Στὴν Τεχεράνη ὁ Ἀγιατολλὰχ Χαμεϊνὶ προβάλλει ἀντιρρήσεις γιὰ τὴν διάσκεψη, ἀλλὰ φαίνεται ὅτι ὁ πρόεδρος ἐλέγχει τὴν κατάσταση∙ ἡ ἰσορροπία στὸ ἐσωτερικὸ εἶναι πολὺ δύσκολη. Στὴν Μόσχα ὁ Βλαδίμηρος Ποῦτιν διαβεβαίωσε τὸν Βενιαμὶν Νετανιάχου, ὅτι θὰ εἶναι δίκαιη ἡ κατάληξη τῶν διαπραγματεύσεων τῆς Γενεύης∙ ἐγγυήσεις ἀναζητάει ἐπειγόντως ὁ Ἰσραηλινὸς πρωθυπουργός.