Τελευταῖα ὀχυρὰ συντεχνιακῶν συμφερόντων

Ἡ σύγκρουση μὲ τοὺς διοικητικοὺς ὑπαλλήλους τοῦ Καποδιστριακοὺ Πανεπιστημίου καὶ τοῦ Μετσόβιου Πολυτεχνείου μετατρέπεται στὴν ἀποφασιστικὴ μάχη τῆς κυβερνήσεως μὲ τὰ συντεχνιακὰ συμφέροντα∙ ἡ ὑποστήριξη τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καὶ τῆς διαπλοκῆς δὲν τοὺς προσέφερε τὴν ἀποδοχή τους ἀπ’ τὴν κοινὴ γνώνη, μᾶλλον τὸ ἀντίθετο. Ὅλα τὰ ὑπόλοιπα Πανεπιστήμια τῆς χώρας βρῆκαν τρόπους ρυθμίσεως τοῦ προβλήματος καὶ συνεχίσεως τῶν μαθημάτων, ἀλλὰ τὰ δύο παλαιότερα βωλοδέρνουν στὶς παρασκηνιακὲς παρασπονδίες τους∙ στὴν πράξη, ἀφορμὴ εἶναι ἡ προάσπιση τῶν θέσεων κάποιων δεκάδων παρανόμως διορισθέντων ἀπὸ συγγενεῖς καὶ φίλους καθηγητές∙ στὴν οὐσία, αἰτία εἶναι ἡ ὑστερικὴ προσκόλληση στὰ κεκτημένα, ὅσων ἔχουν κατασπαταλήσει τὰ χρυσοφόρα ἐρευνητικὰ προγράμματα τῆς τριακονταετίας κι ἔχουν στηρίξει τὴν ἐπιβίωση καὶ προβολή τους στὴν δουλικότητα ἀπὸ τὰ ἀτλαντικὰ κυκλώματα.