Ἐπιτάχυνση διαβουλεύσεων

Ἡ ἑπομένη τῆς θερμότατης ὑποδοχῆς ἀπ’ τὴν Ἀγκέλα Μέρκελ τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ στὸ Βερολίνο ὁδηγεῖ στὴν ἐπιτάχυνση τῶν διαβουλεύσεων μὲ τὴν τρόικα καὶ στὴν αἴσια κατάληξή τους στὶς ἑπόμενες δύο ἑβδομάδες∙ ἤδη ὁ πολὺς Πὼλ Τόμσεν ἐμφανίζεται ἀρκετὰ διαλλακτικὸς ἀναγνωρίζει τὰ σημαντικὰ βήματα προόδου τῆς χώρας μας καὶ παραδέχεται ὅτι ἔγιναν σοβαρὰ λάθη στὸ πρῶτο Μνημόνιο. Φυσικὰ ὁ δημοσιογραφίζων δὲν ἔκανε τὴν ἐρώτηση γιὰ τὴν ἀνάληψη τῶν εὐθυνῶν γιὰ τὶς σοβαρὲς ἐπιπτώσεις τους στὸν ἑλληνικὸ λαό∙ τὸ πολιτικὸ συμπέρασμα, εἶναι ὅτι δὲν ὑπάρχουν, τουλάχιστον ἐπισήμως, ἀντιρρήσεις ἀπ’ τὸ Ταμεῖο γιὰ συμφωνία μὲ τὴν κυβέρνηση∙ οἱ ὑπονομεύσεις ἑστιάζονται στὰ κερδοσκοπικὰ κυκλώματα καὶ στὶς προσβάσεις τους στὶς Βρυξέλλες, μὲ πρῶτον τὸν ἀγενέστατο πρόεδρο τῆς Εὐρωζώνης -ὅπως τὸ ἔδειξε στὴν στάση του κατὰ τὴν προχθεσινὴ συνέντευξη τύπου-, ἀλλὰ καὶ στὴν ἀτλαντικὴ καὶ ἐπιχώρια διαπλοκή. Δείχνουν ὅμως ὅτι διαθέτουν ἐλάχιστα περιθώρια ἐλιγμῶν.