Σεβασμὸς στὴν ἱστορία τους

Ὁ πρώην πρόεδρος τῆς Γερμανίας, Ρόμαν Χέρτσογκ, δήλωσε ὅτι, «δὲν ὀφείλει τίποτε ἡ χώρα του στὴν Ἑλλάδα, διότι ἡ δημοκρατία γεννήθηκε στὴν Ἀγγλία καὶ στὴν Ἑλβετία»∙ ὕβρι πρὸς τὴν ἱστορία τῆς χώρας τους καὶ τὴν πολιτιστική της παράδοση χαρακτηρίζουν οἱ σοβαροὶ συμπατριῶτες του τὶς δηλώσεις αὐτές. Ἡ Γερμανία, ἐπισημαίνουν, ἀνάγει τὶς πολιτιστικές της ρίζες στὸν ἀρχαῖο ἑλληνικὸ πολιτισμὸ κι ὄχι στὸν λατινικό, ὅπως ἡ ὑπόλοιπη Δυτικὴ Εὐρώπη∙ αὐτά, προσθέτουν, νὰ τὰ πεῖ στοὺς φιλοσόφους, συγγραφεῖς καὶ ποιητὲς τῆς χώρας του, Λάιμπνιτς, Σίλλερ, Γκαῖτε, Κάντ, Ἕγελο, Νίτσε, Γιάσπερ, Τόμας Μάν. Ὅσο γιὰ τὴν Ἑλβετία, τὸ σύνταγμά της τὸ εἰσηγήθηκε ὁ Ἰωάννης Καποδίστριας. Αὐτὰ μόνο γιὰ τὴν ἱστορία.