Μέση Ἀνατολή, νέα δυναμικὴ

Ἡ συμφωνία τῆς Γενεύης, γιὰ τὸν ἔλεγχο τῶν πυρηνικῶν ἐγκαταστάσεων τοῦ Ἰράν, θέτει ὁλόκληρη τὴν Μέση Ἀνατολὴ σὲ νέα δυναμική∙ οἱ ἕξι μεγάλοι, Ἀμερική, Ρωσία, Κίνα, Γαλλία, Βρεταννία καὶ Γερμανία, καὶ τὸ Ἰρὰν συμφώνησαν στὴν ἑξάμηνη διακοπὴ κάθε ἐργασίας στὶς πυρηνικὲς ἐγκαταστάσεις καὶ στὴν θέσπιση συστήματος αὐστηροῦ ἐλέγχου τους. Ἡ συμφωνία ἔγινε δεκτὴ μὲ θερμὰ σχόλια ἀπὸ ὅλες τὶς μεγάλες δυνάμεις, μὲ πρῶτον τὸν Μπάρακ Ὀμπάμα, ἀλλὰ ἐξέφρασε γιὰ τὴν ἀποτελεσματικότητά της οὐσιαστικὲς ἀντιρρήσεις τὸ Ἰσραήλ∙ χαμένοι θεωροῦνται ὅσοι εἶχαν τηρήσει ἀκραία στάση, Ἰσραήλ, Σαουδικὴ Ἀραβία, ἐμιρᾶτα τοῦ Κόλπου, διότι εἶναι ἄγνωστες οἱ ἐπιπτώσεις της στὴν εὐρύτερη περιοχὴ. Ἡ προηγούμενη ἀντιιρανικὴ ἀσπίδα, μὲ πρωταγωνιστὴ τὴν Οὐάσιγκτον, ἐγκαταλείπεται, ὅπως φαίνεται καὶ στὶς ἐξελίξεις στὴ Συρία, ἂν καὶ καθυστερεῖ ἡ διάσκεψη εἰρήνης. Στὴν αἰγυπτιακοτουρκικὰ ὅμως, μὲ τὴν ἀμοιβαία ἀπέλαση τῶν πρεσβευτῶν τους, οἱ σχέσεις ὀξύνονται, μὲ ἀπρόβλεπτες ἐπιπτώσεις.