Εὐρωπαϊκὴ προεδρία, βῆμα ἀξιοπιστίας

Ὡς βῆμα ἐνισχύσεως τῆς ἀξιοπιστίας τῆς χώρας στὸ ἐξωτερικὸ καὶ τῆς ἀπαλλαγῆς μας ἀπ’ τὸν κακοχαρακτηρισμό μας τῆς προγούμενης τετραετίας, θεωρεῖται ἡ ἄσκηση τῆς προεδρίας τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως∙ ὁ ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν παρουσίασε τὸν λογότυπο τῆς προεδρίας καὶ ὑπογράμμισε ὅτι αὐτὴ θὰ εἶναι λιτὴ στὶς δαπάνες, ἀλλὰ οὐσιαστικὴ στὸ περιεχόμενό της. Τὰ προβλήματα πολλά, βρίσκονται ὡς πρόκληση μπροστά μας, μείωση τῆς ἀνεργίας, μεταναστευτικὴ πολιτική, περιφερειακή, πολιτικὴ ἔρευνας καὶ τεχνολογίας, ἐνδεικτικὰ μόνο∙ ἡ παρουσία στὴν Ἀθήνα τῶν προέδρων τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Λαϊκοῦ κόμματος καὶ τοῦ Εὐρωκοινοβουλίου ἀποβλέπουν ἀκριβῶς στὴν ἐνίσχυση τῆς ἑλληνικῆς παρουσίας. Στὶς χωριστὲς συναντήσεις τους, μὲ τὸν πρωθυπουργὸ καὶ τὸν ἀντιπρόεδρο τῆς κυβερνήσεως εἶχαν ἀντικείμενο τῶν συζητήσεων τὸν συντονισμὸ τῆς ἑλληνικῆς προεδρίας μὲ τὰ ἁρμόδια εὐρωπαϊκὰ ὄργανα.