Τρόικα, δεδομένη συμφωνία

Ἡ συμφωνία μὲ τὴν τρόικα θεωρεῖται πλέον δεδομένη καὶ λίαν συντόμως, καθὼς ἀναγνωρίζεται διεθνῶς ὁ ρόλος τοῦ πρωθυπουργοῦ, μετὰ τὶς ἐπαφές του στὸ Βερολίνο, ἐνῶ βελτιώνονται συνέχεια τὰ δημοσιονομικά μας στοιχεῖα∙ οἱ διαφορὲς προσλαμβάνουν τυπικὸ χαρακτῆρα καὶ θεωρεῖται θέμα χρόνου ἡ προσέγγιση τῶν ἀπόψεων. Ἡ ἀντανάκλάση ἔφθασε στὸ Χρηματιστήριο, μὲ ἄνοδο 2,47% καὶ πρωταγωνιστὲς τὶς τραπεζικὲς μετοχές, ἐνῶ ὁ κύκλος ἐργασιῶν ἔδειξε ὅτι εἶναι μεγάλη ἡ εἰσροὴ ξένων κεφαλαίων∙ ἡ ἑλληνικὴ οἰκονομία περνάει τὴν κρίσιμη καμπή της, καθὼς ἀρχίζουν πάλιν τὰ μεγάλα ὁδικὰ ἔργα, μετὰ ἀπὸ τριετῆ διακοπή τους καὶ πολλαπλασιάζονται οἱ ἐπενδύσεις στὴν ψηφιακὴ τεχνολογία, στὸν τουρισμό, ἀλλὰ καὶ στοὺς κλάδους ἀξιοποιήσεως τῆς γεωγραφικῆς θέσεως τῆς χώρας μας. Ὁ ἀπόηχος εἶναι αἰσθητὸς στὴν πολιτικὴ ζωή, μὲ τὸν ΣΥΡΙΖΑ δύσκολα πολὺ δύναται ἀποκρύψαι τὶς ἐξαρτήσεις του ἀπ’ τὶς μεγάλες πολυεθνικὲς ἑταιρεῖες. Προσέφερε πολλὰ ἡ Ἀμερική.