Ἑλβετία, ἔγκριση προνομίων

Ὑπὲρ τῆς διατηρήσεως τῶν μεγάλων μισθολογικῶν διαφορῶν στὸν ἰδιωτικὸ τομέα ψήφισαν οἱ Ἑλβετοὶ στὸ δημοψήφισμα τῆς Κυριακῆς, μὲ ποσοστὸ σχεδὸν στὰ δύο τρίτα τῶν ἐγκύρων ψηφοδελτίων∙ τὸ ἐρώτημα ἦταν, τὸ ἐὰν ἐγκρίνουν τὴν θέσπιση τῶν διαφορῶν στὶς ἀμοιβές, ἀπ’ τὸν κατώτερο μισθὸ μέχρι τὸν ἀνώτερο στὸ δωδεκαπλάσιο κι ὄχι παραπάνω. Οἱ Ἑλβετοὶ ψήφισαν ὄχι, δηλαδὴ οἱ διαφορὲς μπορεῖ νὰ εἶναι ἀπεριόριστες, ὅπως καὶ πράγματι εἶναι καὶ ἐλάχιστοι γνωρίζουν τὸ πόσα παίρνουν οἱ προέδροι καὶ διευθύνοντες σύμβουλοι τῶν μεγάλων πολυεθνικῶν ἑταιρειῶν∙ τὸ ἀποτέλεσμα προκάλεσε ἔκπληξη σὲ ὅλους, διότι ἦταν γενικὴ ἡ πεποίθηση, ὅτι οἱ Ἑλβετοὶ ἔχουν τὴν αἴσθηση τοῦ μέτρου καὶ τῆς κοινωνικῆς δικαιοσύνης. Τὸ ἀντίθετο μᾶλλον συμβαίνει.