Κίνα, ὅρια κυριαρχίας της

Τὰ ὅρια τοῦ ἐναερίου της χώρου στὴν Ἀνατολικὴ Σινικὴ θάλασσα ἐπεξέτεινε ἡ Κίνα, μὲ τὴν ἔνταξη σὲ αὐτὸν καὶ τῶν νησιῶν Ντιάοκβου, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν πρόκληση ἐντόνων διαμαρτυριῶν ἀπ’ τὴν Ἰαπωνία, ἠ ὁποία διεκδικεῖ ἐπίσης τὰ νησιά, καὶ τὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες∙ τὸ Πεκῖνο ἐπιχειρεῖ τὴν δημιουργία τετελεσμένων γεγονότων καὶ τὴν ἀπόδειξη στὴν περιοχὴ ὅτι εἶναι ἡ μεγάλη δύναμις, πολιτικὴ καὶ οἰκονομική. Ἡ ἀμφισβήτηση τῶν νησιῶν θὰ συνεχίζεται, ὅπως προβλέπουν οἱ διπλωματικοὶ παρατηρητές, διότι κανένας δὲν θέλει τὸν πόλεμο, ἀλλὰ οὔτε καὶ ἐγκαταλείπει τὰ κυριαρχικά του δικαιώματα, ἐνῶ καὶ ἡ Ἀμερικὴ γνωρίζει ὅτι δὲν διαδραματίζει πλέον κυρίαρχο ρόλο∙ ἡ Κίνα ἔχει αὐξήσει τὴν οἰκονομική της ἐπιρροή, μετὰ τὶς μεταρρυθμίσεις καὶ τὴν καθιέρωση τῆς πλήρους ἐλευθερίας τῶν συναλλαγῶν, οἰκονομικῶν καὶ συναλλαγματικῶν. Οἱ γειτονικές της χῶρες βρίσκουν πλέον μοναδικὴ σχεδὸν οἰκονομικὴ διέξοδο τὴν Κίνα, ὁπότε ἀκολουθεῖ ἡ πολιτικὴ ἐπιρροή.