Ἰράν, ἑπόμενα συμφωνίας

Τὰ ἑπόμενα τῆς συμφωνίας, γιὰ τὰ πυρηνικὰ τοῦ Ἰράν, ἀναμένονται στὴν περιοχή∙ ὁ πρόεδρος τῆς χώρας καλεῖται ἀποδεῖξαι ὅτι, ἔχει τὴν δυνατότητα ἐλέγξαι τὴν κατάσταση καὶ ἐφαρμόσαι τοὺς ὅρους της, ἀλλὰ πολλοὶ ἀμφιβάλλουν, διότι ὑπάρχουν ἀκόμη στὴν Τεχεράνη ἰσχυροὶ οἱ μηχανισμοὶ τοῦ θρησκευτικοῦ κράτους∙ ὁ χρόνος θὰ δείξει. Στὴν εὐρύτερη περιοχὴ οἱ ἐπιπτώσεις εἶναι ἄμεσες, μὲ πρῶτες τὴν διακοπὴ τῶν διπλωματικῶν σχέσεων Αἰγύπτου καὶ Τουρκίας∙ ἡ Ἄγκυρα χάνει πλέον τὶς προσβάσεις της στὶς ἀραβικὲς χῶρες καὶ στὴ Συρία περισσότερο, ἐνῶ ἀπομένει ὁ μόνος ὑποστηρικτὴς τῶν ἀνταρτῶν της, ἀλλὰ μὲ τὴν μῆνιν τῆς Ἀλ Κάιντα ἐναντίον της, διότι τὴν θεωρεῖ ὑπεύθυνη γιὰ τὴν ἧττα τους στὸν πόλεμο. Οἱ συγκρούσεις στὸ ἐσωτερικὸ συνεχίζονται, χωρὶς ὅμως προοπτικὲς γιὰ τοὺς ἀντάρτες.