Τρόικα, τυπικὴ διαδικασία

Σὲ τυπικὴ διαδικασία ἐξελισσονται πλέον οἱ διαπραγματεύσεις μὲ τὴν τρόικα, καθὼς ἔχουν συμφωνήσει στὰ περισσότερα κι ἀπομένουν ἐλάχιστα γιὰ διακανονισμό∙ ὁ πρωθυπουργὸς καὶ ὁ ἀντιπρόεδρος συζήτησαν χθὲς τὶς τελευταῖες λεπτομέρειες γιὰ τὴν ψήφιση τοῦ προϋπολογισμοῦ τὸ ἑπόμενο Σάββατο, ἐνῶ τὸ ἀκαταμάχητο ἐπιχείρημά τους εἶναι ἡ αὔξηση τοῦ πρωτογενοῦς πλεονάσματος σὲ ἕνα δις εὐρώ, ὅπως δείχνουν οἱ εἰσπράξεις τοῦ Νοεμβρίου ἢ καὶ περισσότερο, ἐὰν ἀκολουθήσουν τὴν ἴδια πορεία καὶ ἐκεῖνες τοῦ Δεκεμβρίου, ὁ ὁποῖος ὡς τελευταῖος μῆνας πάντα παρουσιάζει αὔξηση ἐσόδων. Ἡ προσέλκυση ἐπενδύσεων καὶ οἱ ἀποκρατικοποιήσεις ἀποτελοῦν τὸ δεύτερο ἐπιχείρημα, διότι ἤδη γιὰ τὸν «Ἀστέρα» παρουσιάζονται πολλοὶ ἐπενδυτές, ἐνῶ ἐπιταχύνεται καὶ ὁ διαγωνισμὸς γιὰ τὸ Ἑλληνικό, τὸ διαμάντι τοῦ ἐθνικοῦ μας πλούτου∙ ἡ ψυχολογία ἔχει ἀλλάξει στὸ ἐξωτερικὸ καὶ ἡ ἐμπιστοσύνη πρὸς τὴν χώρα μας ἀποδεικνύεται ἀπ’ τὴν πρόταση μικρῶν ἀμερικανικῶν κεφαλαίων γιὰ βελτίωση τῆς ἀξιολογήσεώς μας.