Ἀποπροσανατολισμὸς ἀνάγκης

Ὡς κινήσεις ἀποπροσανατολισμοῦ ἐσχάτης ἀνάγκης τοῦ Ναπολεοντίσκου χαρακτηρίζονται ἀπ’ τοὺς πολιτικοὺς παρατηρητές, ἡ πρόταση Ἐξεταστικῆς Ἐπιτροπῆς γιὰ τὰ ὑποβρύχια καὶ ἡ συνέντευξή του γιὰ τὰ φάρμακα∙ στὴν Κουμουνδούρου οἱ ἀντίπαλοί του ἔχουν ξεσπαθώσει, ἐπειδὴ προσωπικὰ εἶχε πιστέψει ὅτι θὰ ἐρχόταν πρώτη ἡ παράταξή τους στὶς ἐκλογὲς τοῦ ΤΕΕ κι ἦρθε τρίτη καὶ καταϊδρωμένη. Ἡ ψῆφος τῶν τεχνικῶν δείχνει ὅτι ἀπομακρύνονται ἀπ’ τὸν ΣΥΡΙΖΑ τὰ παραδοσιακὰ ἀριστερὰ στρώματα, τὰ ὁποῖα εἶχαν πρωταγωνιστήσει μεταπολεμικὰ στὰ πολιτικά μας πράγματα κι ἔχουν ὑποστεῖ τὶς χειρότερες συνέπειες ἀπ’ τὴν κρίση τῆς τετραετίας∙ οἱ ἐσωκομματικοὶ ἀντίπαλοι χρεώνουν πλέον ἀποκλειστικὰ στὸν πρόεδρό τους τὴν συντριβή, μετὰ τὰ τόσα τὶς ὑπερατλαντικὲς περιπλανήσεις του. Ἡ ἡγεσία πίστεψε ὅτι ἡ προβολὴ τῶν δύο αὐτῶν θεμάτων θὰ ἀποσποῦσε τὴν προσοχὴ τῶν στελεχῶν ἀπ’ τὰ ὑπόλοιπα, ἀλλὰ οἱ πληροφορίες ἀπ’ τὶς τοπικὲς ὀργανώσεις ἀναφέρουν, ὅτι ὅπου παρουσιάζονται στελέχη, ἐπικρίνουν χειρότερα.