Κύπρος, τυπικὴ συνάντηση

Ἡ συνάντηση τοῦ προέδρου τῆς Κύπρου μὲ τὸν Τουρκοκύπριο ἡγέτη, σὲ ἑστιατόριο τῆς πράσινης γραμμῆς, ἦταν τυπικὴ καὶ ἀπέβλεπε στὴν ἁπλῆ διερεύνηση τῶν προθέσεων∙ ἀπουσίαζε ἄλλωστε καὶ ὁ διαμεσολαβητὴς τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν, ἡ παρουσία τοῦ ὁποίου δίδει τὸν ἐπίσημο τόνο στὶς διαπραγματεύσεις. Ὁ Νίκος Ἀναστασιάδης ἔχει τονίσει ἐπανειλημμένως ὅτι εἶναι ἕτοιμη ἡ κυβέρνησή του γιὰ τὴν οὐσιαστικὴ συζήτηση τοῦ προβλήματος, ἐνῶ καὶ ὁ Ντερβὶς Ἐρλογλου ἐμφανίζεται διαλλακτικός, ἀπηχῶν τὴν διάθεση τῶν συμπατριωτῶν του, ἀλλὰ ἡ Ἄγκυρα τηρεῖ σκληρὴ στάση∙ ἤδη ἀνακοίνωσε τὴν διενέργεια γεωσεισμικῶν ἐρευνῶν στὴν Ἀποκλειστικὴ Οἰκονομικὴ Ζώνη τῆς Κύπρου. Ἡ Λευκωσία ἀπάντησε ἀμέσως στὴν πρόκληση, μὲ ἔντονη διαμαρτυρία καὶ προσφυγὴ στὴν Ἐπιτροπὴ καὶ στὸν ΟΗΕ.