Προϋπολογισμός, ψῆφος ΤΕΕ

Στὴν πολιτικὴ ὀξύτητα ἀποβλέπει ὁ ΣΥΡΙΖΑ στὴν συζήτηση τοῦ προϋπολογισμοῦ, στὰ πλαίσια τῆς γενικώτερης πόλωσης τοῦ πολιτικοῦ κλίματος∙ ἔτσι κατὰ τὴν συζήτησή του στὴν Κοινοβουλευτικὴ Ἐπιτροπὴ δὲν ἀσχολήθηκαν οἱ εἰσηγητές του μὲ τὰ συγκεκριμένα μεγέθη τοῦ προϋπολογισμοῦ, παρὰ ἐπανέλαβαν τὴν ἀνακοίνωση τοῦ κόμματος, μὲ γενικὲς καὶ ἀόριστες καταγγελίες. Ὁ λόγος εἶναι ἕνας, ἡ συντριβὴ τῆς παρατάξεώς τους στὶς ἐκλογὲς τοῦ ΤΕΕ καὶ ἡ ἐπείγουσα ἀνάγκη ἀποπροσανατολισμοῦ τῆς κοινῆς γνώμης ἀπὸ τὸ ἀποτέλεσμα, τῆς τρίτης θέσης μὲ 11%, ἐνῶ πρώτη ἦρθε ἡ Νέα Δημοκρατία, 26%, καὶ δεύτερο τὸ ΠΑΣΟΚ, 23%. Βαρόμετρο τῶν πολιτικῶν ἐξελίξεων θεωροῦνται οἱ τεχνικοί, διότι ἔχουν δεδομένη ἀριστερὴ παράδοση καὶ διέρχονται τὴν χειρότερη κρίση πανελληνίως.