Γερμανία, ἀκόμη δυσκολίες

Οἱ δυσκολίες παραμένουν στὶς διαβουλεύσεις γιὰ τὸν σχηματισμὸ τῆς κυβερνήσεως τοῦ μεγάλου συνασπισμοῦ καὶ πολλοὶ δὲν ἀποκλείουν τὸ ναυάγιό τους καὶ τὴν προσφυγὴ σὲ νέες ἐκλογές∙ ἡ ἡγεσία τῶν Σοσιαλδημοκρατῶν ἐπιχειρεῖ μεταπεῖσαι τὴν κομματικὴ ὀργάνωση γιὰ τὴν ἀνάγκη τῆς συμμετοχῆς στὴν κυβέρνηση, ἀλλὰ χωρὶς οὐσιαστικὰ ἀποτελέσματα. Τὰ ὀργανωμένα στελέχη εἶναι κατὰ τῆς συμμετοχῆς, σὲ ποσοστὸ ἄνω τοῦ 50%, ἐνῶ οἱ ἁπλοὶ ψηφοφόροι εἶναι ὑπέρ∙ αὐτὸς εἶναι ὁ κύριος λόγος παρελκύσεως τῶν διαβουλεύσεων. Ἐὰν σὲ δύο ἑβδομάδες δὲν σχηματισθεῖ ἡ κυβέρνηση, τότε ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ ἔχει τρεῖς ἐπιλογές∙ δεύτερη προσέγγιση πρὸς τοὺς Πράσινους, μετὰ τὴν πρώτη ἀποτυχία, σχηματισμὸς κυβερνήσεως μειοψηφίας καὶ προσφυγὴ σὲ πρόωρες ἐκλογές∙ οἱ ἔγκυροι παρατηρητὲς πιστεύουν ὅτι θὰ ἐπιλέξει τὴν τρίτη λύση, μὲ κάλπες στὰ μέσα Ἰανουαρίου, διότι ἔχει κουράσει τοὺς Γερμανοὺς ἡ κατάσταση αὐτή, ἀλλὰ καὶ τὴν Εὐρωζώνη ἀναμένειν τὶς πρωτοβουλίες ἀπ’ τὸ Βερολίνο.