Ὀμπάμα, πτώση ἐμπιστοσύνης

Ἡ πτώση τῆς ἐμπιστοσύνης τῶν Ἀμερικανῶν πρὸς τὸν Μπάρακ Ὀμπάμα ἀποτελεῖ χαρακτηριστικὸ τῆς ἀμερικανικῆς πολιτικῆς ζωῆς, καθὼς βρίσκεται ἐνώπιον κρισίμων διλημμάτων∙ οἱ τελευταῖες δημοσκοπήσεις δείχνουν, ὅτι μόνο τὸ 40% τῶν Ἀμερικανῶν ἔχουν θετικὴ γνώμη γιὰ τὸν πρόεδρο καὶ τὸ 53% ἀρνητική, ἐνῶ τὸ 56% δὲν τοῦ ἔχουν ἐμπιστοσύνη γιὰ τὴν διαχείριση τῶν μεγάλων προβλημάτων. Ὁ Ἀμερικανὸς πρόεδρος ἔχει ἄλλα τρία χρόνια ἐξουσίας, ἐνῶ ἀντιμετωπίζει τὰ σοβαρὰ προβλήματα τοῦ προϋπολογισμοῦ μέσα στὸν Δεκέμβριο καὶ τῆς αὐξήσεως τοῦ ὁρίου τοῦ δημοσιονομικοῦ χρέους μέχρι τὸν Φεβρουάριο, μὲ τὴν ἐλεγχόμενη ἀπ’ τοὺς Ρεπουμπλικανοὺς Βουλὴ τῶν Ἀντιπροσώπων ἐντελῶς ἀντίθετη∙ τὸ μεγάλο πρόγραμμα τῆς ἀναθεωρήσεως τῆς δημοσίας ὑγείας, γνωστὸ ὡς Obamacare, ἐγκεταλείπεται ὁριστικά, ἐπειδὴ δὲν ἔχουν ἐγκριθεῖ ἀπ’ τὸ Κογκρέσσο τὰ σχετικὰ κονδύλια, ἐνῶ ἡ κυβέρνηση δὲν ἔχει ἀνακοινώσει ἀκόμη τὴν οἰκονομική της πολιτικὴ καὶ πολλοὶ προειδοποιοῦν γιὰ τὴν φούσκα ἀνόδου στὸ Χρηματιστήριο.